கவிதை
 1. தெய்வத்தை வேண்டுகின்றேன்
 2. அது போதும்
 3. இயற்கை எழில் நிறைந்த தம்பலகாமம்
 4. இருவரும் ஒருவரானோம்
 5. கோணேசர் பிறந்தார் - பகுதி 2
 6. கோணேசர் பிறந்தார் - பகுதி 1
 7. சத்தியகாமனின் ஞானோதயம். பகுதி.2
 8. தங்கம்
 9. போற்றுதற்குரிய கடவுளாவர்
 10. சரித்திரம் படைப்பாய் என்றார்
 11. மங்கை உமையாள் ஒருபாக வடிவம் கொண்ட பேரிறைவா!
 12. அவனும் அவளும்
 13. சதிபதிகள் ஒற்றுமையாய் வாழலானார்
 14. பரதவிக்கும் காலம் வரும்!
 15. நல்லூர் பதியில் உறைகின்ற நாதனே உந்தன் தாள் போற்றி
 16. எவ்வாறு அமைதி கொள்ளும் ?
 17. மழையில் கரையும் இதயம்
 18. நாடு பெற்ற சுதந்திரத்தால் நமக்கு என்ன நன்மை
 19. ஒப்பாரி வைத்தரற்றும் ஓலமே !...
 20. கலங்குகின்றோம் கண்பாருங்கள்.....
 21. உதவும் வழி தெரியணும்.....
 22. கனவுதேசம்....
 23. பைத்தியக்காரர்கள்.....
 24. முடியலையே....!
 25. ஊனமது கொடுமை.....
 26. கலங்குகின்றேன்.....
 27. இறப்பின் பயம் தெரியுதிங்கே எல்லோர் முகத்திலும்.......
 28. காலத்தின் கண்ணாடி
 29. யதார்த்தங்கள்.....
 30. வரலாறு அறியுமா?
 31. விடியலுக்கான காத்திருப்பு....
 32. அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை .....
 33. பண்புள்ள ஆடவர் பழக்கத்தால் மாதர்க்கு பழுதொன்றுமில்லை..
 34. தர்மம் தலை காக்கும்
 35. நெஞ்சு நோகாத நாட்களில்லை......
 36. அத்தான் என்றழைத்தால் என்ன குறைந்துவிடும்....?
 37. தம்பலகாமம் ஆதி கோணநாயகர் கோயில் வரலாறு
 38. ஆதி கோணநாயகர் அருள வேண்டும்.
 39. திருக்கோணேஸ்வரத்தின் தெய்வீக வரலாறு.
 40. தம்பலகாமம் ஆதி கோணைநாயகர் கோயில் பதிகம்
 41. உயிர் உருக்கும் நினைவுகள்
 42. சிரிக்கக் கற்றுக்கொடுத்தவள் ....
 43. சுதந்திரம்....
 44. சிறைவைக்கப்பட்ட வீடு
 45. என்ன வித்தியாசம் சுனாமிக்கும் நமக்கும்......
 46. காதலின் மொழி
 47. கடவுள் எழுதிய கவிதை
 48. உலகம் புரியும்
 49. மீள்குடியமர்வு
 50. வலிக்கும் வார்த்தைகள்
 51. எழுதப்படாத கடிதம்...
 52. தொடரும் பயணம்......
 53. பொய்கள்............
 54. மீளும் நினைவுகள்
 55. இப்படியும் ஒரு வாழ்க்கை...
 56. பறிபோன இரவு
 57. குட்டிக் கவிதைகள்
 58. வாழ்க்கையில் வாகனங்கள்
 59. மீண்டும் சந்திப்போம்
 60. எல்லாமே முடிந்துபோயிருந்தது…..
 61. வலி வந்தவனுக்குத்தான் தெரியும்
 62. இது இறுதி அழைப்பு
 63. நினைவுகளில் போராட்டம்...
 64. யுத்தத்தின் முடிவினைக் கண்டவர் யார் ?
 65. சபிக்கப்பட்ட பரம்பரை…..
 66. ஆனந்தக் கண்ணீர்
 67. இப்போதெல்லாம் அவன்
 68. இடப்பெயர்வு
 69. மனம் துடிக்கும்.....

No comments:

Post a Comment