நீங்களும் உதவலாம்


www.geevanathy.com தேவை நிறைந்த இடங்களை நோக்கி நன்கொடையாளர்களை அழைத்துச் செல்லும் மிகச்சிறிய செயற்திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது.

தொடர்புகளுக்கு..
admin@geevanathy.com

..................................................................................................................................................................

01. சிவநய அறநெறிப்பாடசாலை  நூலக அங்குராட்பணம் - புகைப்படங்கள்

அறநெறிப்பாடசாலை


02. அறநெறிப் பாடசாலைகளுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் கையளிப்பு - புகைப்படங்கள்03. சிவநய அறநெறிப்பாடசாலையில் சத்துணவுத் திட்டம் - புகைப்படங்கள்04. தம்பலகாமத்தில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கான இலவச கருத்தரங்குகள் - புகைப்படங்கள்05. கப்பல்துறையில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் கையளிப்பு -  புகைப்படங்கள்06.  இலவச மருத்துவ முகாமும், விழிப்புணர்வுக் கருத்தரங்கும் - புகைப்படங்கள்07. ஒரு இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான கற்றல் உபகரணங்கள் கையளிப்பு - புகைப்படங்கள்


No comments:

Post a Comment